קבוצת יום ה

kirsenbaumהקבוצה נפגשת פעם בשבועיים בבוקר בין השעות 8.30 – 10.30.
נא לפנות למנהלת הקבוצה לקבלת פרטים על המפגש הבא ותיאום הגעה.

מנהלת: ענבר קירשינבוים

טלפון: 050-7799651
מייל: inbarkirshinboim@gmail.com

 

 

Showing 14 results